przejdź do zawartosci


UDSC

Urząd do Spraw Cudzoziemców

A A A

OPŁATA WIZOWA

 Osoba ubiegająca się o wizę Schengen uiszcza opłatę wizową w wysokości 60 EUR.

Dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 12 uiszczają opłatę wizową w wysokości 35 EUR.

Z opłaty wizowej zwolnione są następujące kategorie osób

  • dzieci poniżej 6 roku życia;
  • uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach;
  • naukowcy z państw trzecich podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2005/761/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych ( 1 );
  • przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do lat 25 uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.

Ostatnia modyfikacja tej strony miała miejsce dnia: 30.08.2011.

Wersja do druku

Szukaj