przejdź do zawartosci


UDSC

Urząd do Spraw Cudzoziemców

A A A

Redakcja serwisu internetowego

Wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące funkcjonowania serwisu www.udsc.gov.pl prosimy kierować pod adres e-mail aleksander.wyszynski@udsc.gov.pl oraz media@udsc.gov.pl

Koordynator ds. prowadzenia serwisu www.udsc.gov.pl: Aleksander Wyszyński
Kwestie techniczne: Piotr Walczak

Nasz adres

Wszelką korespondencję do Urzędu prosimy kierować na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

 


Dane do kontaktu:

INFORMACJA W SPRAWACH LEGALIZACJI POBYTU

Uwaga: informacji na temat możliwości legalizacji pobytu, wykazy wymaganych dokumentów, formularze wniosków oraz inne przydatne informacje znajdują się na stronach internetowych:

www.udsc.gov.pl

www.cudzoziemcy.gov.pl

oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich,

w przypadku, gdy nie znalazłeś poszukiwanej informacji na powyższych stronach napisz e-mail

Informacji telefonicznych na temat możliwości legalizacji pobytu udzielają urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

 
INFORMACJA TELEFONICZNA WYŁĄCZNIE O TOCZĄCYCH SIĘ W URZĘDZIE DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW POSTĘPOWANIACH ODWOŁAWCZYCH:
 

dni robocze, oprócz środy
w godz. 10.00 - 15.00


tel. (22) 60 175 14,

fax: (22) 60 174 19

INFORMACJA W SPRAWACH WYKAZU CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYCH POBYT JEST NA TERYTORIUM POLSKI NIEPOŻĄDANY

Informacja telefoniczna w sprawach

dni robocze, oprócz środy
w godz. 10.00 - 15.00

tel.  (22) 60 175 36,

fax: (22) 60 156 58

napisz e-mail 

 

WYŁĄCZNIE W SPRAWACH OBSŁUGI OŚRODKÓW DLA UCHODŹCÓW

tel: (22) 60 174 47

fax: (22) 60 174 44

 

WYŁĄCZNIE W  SPRAWACH POSTĘPOWAŃ UCHODŹCZYCH


tel. (22) 60 174 07
fax. (22) 60 151 23

 

konto na które należy wnosić opłaty za karty pobytu: UDSC NBP O/O Warszawa 37101010100031442231000000


Punkt przyjmowania wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu:

ul. Taborowa 33
Warszawa

 

WYŁĄCZNIE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Fax:(22) 6270680

 

Mapa dojazdu

       

 

Dane kontaktowe do poszczególnych departamentów znajdują się w zakładce URZĄD > STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Szukaj