przejdź do zawartosci


UDSC

Urząd do Spraw Cudzoziemców

A A A

Redakcja serwisu internetowego

Wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące funkcjonowania serwisu www.udsc.gov.pl  prosimy kierować pod adres emailowy media@udsc.gov.pl.

Koordynator ds. prowadzenia serwisu www.udsc.gov.pl: Ewa Piechota
Kwestie techniczne: Piotr Walczak

Nasz adres

Wszelką korespondencję do Urzędu prosimy kierować na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

 

 


Dane do kontaktu:

WYŁĄCZNIE W SPRAWACH LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Informacja telefoniczna o sprawie:

w dni robocze, oprócz środy
w godz. 10.00 - 15.00
nr telefonu (22) 60 175 14, Fax: 601-74-19

e-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl
Strona internetowa: http://udsc.gov.pl/

WYŁĄCZNIE W SPRAWACH OBSŁUGI OŚRODKÓW DLA UCHODŹCÓW

tel: (22) 60 17447

fax: (22) 60 17444

WYŁĄCZNIE W  SPRAWACH POSTĘPOWAŃ UCHODŹCZYCH


tel. (22) 60 174 07
fax. (22) 60 151 23

konto na które należy wnosić opłaty za karty pobytu: UDSC NBP O/O Warszawa 37101010100031442231000000


Punkt przyjmowania wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu:

ul. Taborowa 33
Warszawa

 

WYŁĄCZNIE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Fax:(22) 6270680

Mapa dojazdu

 

Dane kontaktowe do poszczególnych departamentów znajdują się w zakładce URZĄD > STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Szukaj