przejdź do zawartosci


UDSC

Urząd do Spraw Cudzoziemców

A A A

COFNIĘCIE ZAKAZU PONOWNEGO WJAZDU

Podstawa prawna: Art. 98a ustawy o cudzoziemcach.

  • Organ, który wydał decyzję zawierającą orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen, na wniosek cudzoziemca, może, w drodze decyzji, cofnąć ten zakaz, w przypadku gdy cudzoziemiec wykaże, że:
  • wykonał postanowienia decyzji o wydaleniu, decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innej decyzji, w której został orzeczony zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru  Schengen lub
  • ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione przypadki, zwłaszcza ze względów humanitar­nych.

Ostatnia modyfikacja tej strony miała miejsce dnia: 03.08.2012.

Wersja do druku

Szukaj